See content specific to your location.
Continue

Anti-slavernijverklaring

Velcro Companies (gezamenlijk het “Bedrijf”) zet zich volledig in voor het handhaven van een ethisch evenwicht tussen onze sociale- en milieu gerelateerde verantwoordelijkheden en zal blijven handelen in het beste belang van de samenleving en onze werkomgeving. Het Bedrijf spitst zich toe op die normen die absoluut cruciaal zijn voor ons welzijn als bedrijf en onze relaties met elkaar en onze gemeenschap. Als onderdeel van deze inzet verbiedt Velcro Companies elke vorm van slavernij binnen onze gemeenschap en bedrijfsvoering. Hier, bij Velcro Companies, respecteren wij de waardigheid van elke werknemer en zullen wij doorgaan met het handhaven van een gezonde werkomgeving voor alle werknemers.

Zoals vermeld in onze Velcro Companies Gedragscode zal geen enkele werknemer gedwongen worden om tegen zijn of haar wil te werken en zal niet onderworpen worden aan enige vorm van frauduleuze, verplichte, gebonden, onbetaalde, dwang- of strafarbeid. Onze werknemers werken vrijwillig en hebben de vrijheid hun dienstverband op elk moment te beëindigen. Bovendien verwachten wij van alle leveranciers in onze toeleveringsketen dat zij zich houden aan onze inzet en volledig voldoen aan onze Velcro Companies Gedragscode voor leveranciers en de toepasbare wet- en regelgeving met betrekking tot slavernij van welke aard dan ook. Als een leverancier zich niet aan onze gemeenschapsnormen houdt, zullen wij niet aarzelen om de desbetreffende zakenrelatie te beëindigen. Als bedrijf houden wij ons aan de fundamentele mensenrechten en zijn wij van mening dat alle mensen over de hele wereld met waardigheid, rechtvaardigheid en respect moeten worden behandeld. Velcro Companies zal deze verantwoordelijkheid op ons blijven nemen, omdat wij hoge normen en integriteit binnen onze gemeenschap hanteren en geen wangedrag van deze aard zullen tolereren.