See content specific to your location.
Continue

ECONOMISCHE VERANTWOORDELIJKHEID

ECONOMISCHE VERANTWOORDELIJKHEID

Velcro Companies zet zich in voor eerlijke tewerkstelling, leeft de wetten in verband met mensenrechten na en koopt goederen en services bij diverse leveranciers.

Eerlijke tewerkstelling en mensenrechten

Velcro Companies zet zich in om alle arbeidswetten na te leven. We recruiten, trainen, vergoeden en bevorderen onze medewerkers zonder enige discriminatie op basis van onwettige criteria, zoals geslacht, ras, huidskleur, nationale afkomst, religie, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.

We verwachten dat medewerkers met respect en waardigheid worden behandeld door collega’s en managers en dat ze kunnen werken in een omgeving zonder intimidatie of onwettige discriminatie. We verstrekken een werkomgeving zonder dwangarbeid, onwettige kinderarbeid, mensenhandel of slavernij en dulden dergelijke praktijken evenmin bij onze leveranciers.

Lees meer over carrièremogelijkheden bij Velcro Companies.

Alles wat we doen, binnen of buiten het bedrijf, is erop gericht kansen voor ORIGINAL THINKING® te creëren. Schrijf ons gerust als u vragen hebt over onze inspanningen op het vlak van maatschappelijk, milieu- en economisch verantwoord ondernemen.