See content specific to your location.
Continue

Privacybeleid

PRIVACYBELEID

Ingangsdatum: 10 Augustus, 2023

Dit privacybeleid is van toepassing op www.velcro.be, eigendom van en beheerd door Velcro USA Inc. of een van de aan haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk “Velcro Companies”, “Wij”, “Ons”, “Onze”). Wij respecteren uw privacyrechten en stellen uw vertrouwen op prijs. In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, ontvangen, gebruiken, opslaan, delen, overdragen en verwerken, evenals uw rechten om te bepalen wat wij doen met de informatie die wij over u verzamelen of bewaren.

Velcro USA is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u van onze website gebruik maakt. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via de in dit privacybeleid beschreven methoden.

1. Verzameling en gebruik van informatie

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van u:

 • Contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer
 • Informatie over uw bedrijf, zoals bedrijfsnaam, bedrijfsgrootte, bedrijfstype

Wij gebruiken deze informatie om:

 • De behoeften van uw bedrijf te evalueren om geschikte producten voor u te bepalen
 • U gevraagde product- of dienstinformatie te sturen
 • Te reageren op uw verzoeken aan onze klantenservice
 • U een nieuwsbrief toe te sturen
 • U marketingberichten te sturen
 • Te reageren op uw vragen en zorgen
 • Onze website en marketinginspanningen te verbeteren
 • Onderzoek en analyse uit te voeren
 • Inhoud weer te geven op basis van uw interesses

2. Het delen van persoonsgegevens

We zullen uw persoonsgegevens alleen met derden delen op de manieren die in dit privacybeleid worden beschreven. Wij verkopen, verhuren of verspreiden uw persoonsgegevens niet aan derden.

Dienstverleners
Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan bedrijven die diensten verlenen om ons te helpen met onze zakelijke activiteiten, zoals het versturen van e-mails aan u. Deze bedrijven mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken, voor zover dat nodig is, om
deze diensten aan ons te verlenen en zijn contractueel verplicht
uw informatie vertrouwelijk te houden.

Disclaimer
Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken in de volgende gevallen:

 • Wanneer dit is vereist door de wet, bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding of een soortgelijk juridisch proces.
 • Wanneer wij te goeder trouw menen dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten en uw veiligheid of die van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid.

Wanneer Velcro USA betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van alle of een deel van haar activa zult u via e-mail en/of een duidelijke kennisgeving op onze website op de hoogte worden gebracht van elke verandering in het eigendom of het gebruik van uw persoonsgegevens, evenals van alle keuzes die u mogelijk hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en de openbaarmaking aan derde partijen met uw voorafgaande toestemming om dit te doen.

3. Gebruikerstoegang en rechten

In overeenstemming met de toepasselijke staatswetten, waaronder de privacywetgeving van Californië, en internationale wetten zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (GDPR), heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 • U hebt het recht om informatie te vragen over de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld en de reden waarom wij dit hebben gedaan en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Tevens heeft u het recht een kopie van uw door ons verzamelde persoonsgegevens opvragen.
 • U heeft het recht uw persoonsgegevens in een gemakkelijk
  te gebruiken formaat te verkrijgen.
 • U heeft het recht ons te verzoeken de over u verzamelde persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te wijzigen
  of te wissen.

Om deze verzoeken in te dienen of anderszins uw rechten uit te oefenen, kunt u hier een e-mail naar onze klantenservice sturen of contact met ons op te nemen per telefoon of post via de hieronder vermelde contactgegevens. Wij zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren. Wij bewaren uw informatie zo lang als nodig is om u diensten te verlenen en zo lang als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

Indien u het gebruik van uw persoonsgegevens zoals beschreven in onderdeel 1 hierboven of de bekendmaking van uw persoonlijke gegevens aan onze dienstverleners zoals beschreven in onderdeel 2 hierboven wenst te beperken, kunt u hier een e-mail sturen naar onze klantenservice of telefonisch of per post contact met ons opnemen via de hieronder vermelde contactgegevens.

Voorkeuren voor het afmelden
Indien u zich wenst te abonneren op onze nieuwsbrief(ven), zullen
wij uw naam en e-mailadres gebruiken om u de nieuwsbrief toe te sturen. Uit respect voor uw privacy kunt u ervoor kiezen om onze nieuwsbrief of marketing e-mails niet meer te ontvangen door de afmeldinstructies in deze e-mails te volgen, de e-mailvoorkeuren in uw accountinstellingenpagina te openen of door hier contact
met ons opnemen.

Non-discriminatie
Wij zullen u niet discrimineren omdat u gebruik maakt van uw recht op privacy voor consumenten.

4. EU-VS Privacyraamwerk voor gegevens [Data Privacy Framework] met uitbreiding naar het VK

Velcro USA voldoet aan het EU-VS Privacyraamwerk voor gegevens (EU-VS DPF) en de uitbreiding naar het VK naar het EU-VS DPF zoals opgesteld door het VS. Ministerie van Handel.  Velcro USA heeft aan het VS Ministerie van Handel verklaard dat het zich houdt aan de EU-VS Beginselen van het Privacyraamwerk voor gegevens [EU-U.S. DPF Principles] met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ontvangen van de Europese Unie in het kader van het EU-VS DPF en van het Verenigd Koninkrijk (en Gibraltar) in het kader van de uitbreiding naar het VK naar het EU-VS DPF.  Als er een conflict is tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de EU-VS DPF-beginselen, zullen de beginselen prevaleren.  Ga voor meer informatie over het Privacyraamwerk voor gegevens (DPF)-programma en om onze certificering te bekijken naar https://www.dataprivacyframework.gov/.

Velcro USA is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die het ontvangt, onder het DPF, en vervolgens doorgeeft aan derden die namens haar als agent optreden.  Velcro USA voldoet aan de beginselen van het DPF voor alle verdere doorgifte van persoonsgegevens vanuit de EU en het VK, met inbegrip van de bepalingen inzake de aansprakelijkheid voor verdere doorgifte.

De Federale Handelscommissie heeft jurisdictie over de naleving door Velcro USA van het EU-VS DPF en de VK uitbreiding naar het EU-VS DPF.  In bepaalde situaties, kan Velcro USA verplicht worden persoonsgegevens bekend te maken naar aanleiding van rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan vereisten op het gebied van nationale veiligheid of rechtshandhaving.

Voor klachten met betrekking tot de naleving van het DPF die niet door een van de andere DPF-mechanismen worden opgelost, hebt u onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om een beroep te doen op bindende arbitrage. Meer informatie is te vinden op de officiële DPF-website.

5. Cookies en andere traceertechnologieën

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de computer van een gebruiker wordt opgeslagen om gegevens bij te houden. Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technologieën op deze website. Wij koppelen de informatie die wij in cookies opslaan echter niet aan enige persoonlijk identificeerbare informatie die u tijdens uw bezoek aan onze website verstrekt.

Wij maken gebruik van sessie-ID-cookies en/of permanente cookies.Een sessie-ID-cookie vervalt wanneer u uw browser sluit. Een blijvende cookie blijft gedurende een langere periode op uw harde schijf staan. Onze cookies helpen ons te bepalen welke inhoud op onze website het effectiefst is. U kunt blijvende cookies verwijderen door de aanwijzingen in het gedeelte “help” van uw internetbrowser te volgen.  Als u cookies weigert, kunt u nog steeds gebruik maken van onze website, maar het gebruik van sommige delen van onze website zal beperkt zijn.

Analytics/logbestanden
Zoals de meeste websites verzamelen wij automatisch bepaalde informatie en slaan die op in logbestanden.Deze informatie omvat Internet Protocol (IP)-adressen, browsertype, internet service provider (ISP), verwijzende/uitgaande pagina’s, besturingssysteem, datum-/tijdstempel en clickstream-gegevens.Wij gebruiken deze informatie, die geen individuele gebruikers identificeert, om trends te analyseren, de website te beheren, de navigatie van gebruikers op de website te volgen en om demografische informatie te verzamelen over ons gebruikersbestand als geheel. Wij koppelen deze automatisch verzamelde gegevens niet aan persoonlijk identificeerbare informatie.

Traceren door derden
Het gebruik van cookies of soortgelijke trackingtechnologieën door onze dienstverleners, technologiepartners of andere middelen van derden (zoals sociale media) op de website wordt niet gedekt door ons privacybeleid.  Deze derden kunnen cookies, clear gifs, afbeeldingen en scripts gebruiken om hen te helpen hun inhoud
op onze website beter te beheren. Wij koppelen de verzamelde informatie niet aan de persoonlijk identificeerbare informatie van
onze klanten of gebruikers.

Gericht Op Gedrag/Retargeting
Wij werken samen met een advertentienetwerk van derden om onze advertenties op andere websites te beheren. Onze advertentienetwerkpartner gebruikt cookies, webbakens en andere tracertechnologieën om niet-persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen over uw activiteiten op deze en andere websites en om u gerichte reclame aan te bieden op basis van uw interesses. Als u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt om u gerichte advertenties te tonen, kunt u zich afmelden voor op interesses gebaseerde reclame door hier te klikken.

6. Beveiliging

De beveiliging van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Wij volgen algemeen aanvaarde normen om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen, zowel tijdens de overdracht als na de ontvangst ervan.  Geen enkele methode van overdracht via het internet, noch enige methode van elektronische opslag, is echter 100% veilig. Daarom kunnen wij de absolute beveiliging ervan niet garanderen. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via legal@velcro.com.

Oplichtingsmails
Hier zijn een paar manieren om oplichtingsmails te herkennen:

 • Controleer de identiteit van de afzender voordat u op
  e-mailverzoeken beantwoordt en bijlagen opent of op koppelingen klikt, zelfs als deze van een legitieme bron afkomstig lijken te zijn. Alle e-mails van Velcro Companies zullen van het adres @velcro.com zijn.
 • Overleg met uw informatietechnologie-afdeling over eventuele phishing-pogingen.
 • Neem telefonisch contact op met Velcro Companies om communicatie afkomstig van ons te valideren op 1-800-225-0180, optie 3.

7. Aanvullende informatie

Links naar websites van derden
Onze website bevat links naar andere websites waarvan de privacypraktijken kunnen verschillen van die van Velcro Companies. Indien u persoonsgegevens verstrekt aan een van deze websites, is uw informatie onderworpen aan hun privacybeleid. Wij raden u aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt zorgvuldig te lezen.

Blog/Forum
Onze website biedt een openbaar toegankelijk blog en gemeenschapsforum. U dient zich ervan bewust te zijn dat alle informatie die u in deze gedeeltes verstrekt, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die toegang hebben tot deze gedeeltes. Om de verwijdering van uw persoonsgegevens van ons blog of gemeenschapsforum aan te vragen, kunt u hier contact met ons opnemen. We zullen binnen een redelijke termijn reageren. In sommige gevallen zijn wij niet in staat om uw persoonsgegevens te verwijderen. In dat geval zullen wij u laten weten dat we daartoe niet in staat zijn en de reden ervan.

Widgets voor sociale media

Onze website bevat functies voor sociale media, zoals de Vind ik
leuk-knop op Facebook en widgets, zoals de Deel dit-knop of interactieve miniprogramma’s die op onze website draaien. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, even als informatie over welke pagina u bezoekt op onze website, en kunnen een cookie plaatsen om de functie goed te laten werken. Social media-functies en widgets worden ofwel gehost door een derde partij of rechtstreeks op onze website. Uw interacties met deze functies zijn onderworpen aan het privacybeleid van het bedrijf dat deze functies aanbiedt.

Wijzigingen in dit beleid

Wij kunnen dit privacybeleid bijwerken om wijzigingen in onze informatiepraktijken weer te geven. Indien wij wezenlijke veranderingen aanbrengen, zullen wij u daarvan per e-mail of door middel van een bericht op deze website op de hoogte stellen voordat de verandering van kracht wordt. Wij raden u aan deze
pagina regelmatig te raadplegen voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken.

8. Contact opnemen

Velcro USA Inc.

95 Sundial Avenue
Manchester, NH 03103
Verenigde Staten

Tel: 800-225-0180

Fax: +1 603-669-9271


Velcro Europe S.A.

Crta Mataro-Granollers, km 5, 8 08310 Argentona (Barcelona)
Spanje

Tel: (+34) 93 758 32 98