See content specific to your location.
Continue

DIVERSITEIT, GELIJKHEID EN INCLUSIE

DIVERSITEIT, GELIJKHEID EN INCLUSIE

We koesteren het gevoel ‘erbij te horen’ door de verschillen in anderen te respecteren en waarderen.

Bij Velcro Companies zetten we ons in voor de fundamentele mensenrechten. We willen werken met kleurrijke teams waar iedereen welkom is, inspraak heeft en wordt gerespecteerd. We zijn ervan overtuigd dat diversiteit onze organisatie alleen maar sterker maakt en ijveren voor een wereld zonder discriminatie en raciale onrechtvaardigheid. We dulden geen enkele vorm van discriminatie.

Rondetafelgesprekken over diversiteit, gelijkheid en inclusie

We willen de diversiteit, gelijkheid en inclusie versterken bij Velcro Companies. In dat kader organiseren we rondetafelgesprekken over die thema’s. Kleine groepen medewerkers uit de hele organisatie komen samen om te praten. Dankzij die rondetafelgesprekken voelt iedereen zich meer verbonden met hun collega’s en met het bedrijf. Door plaats te maken voor diversiteit, werken we aan een cultuur van uitstekende prestaties en versterken we onze organisatie.

Diversity, Equity & Inclusion

Employee Resource Groups

Op vraag van leden van onze gemeenschap beslisten we te streven naar een inclusiever cultureel weefsel en meer samenhorigheid. We stelden Employee Resource Groups (‘ERG’s’) samen om alle facetten van onze gemeenschap te bereiken en te werken aan een cultuur van aanvaarding en begrip. Onze collega’s werkten samen om vijf Employee Resource Groups op te starten: Pride, Women, People of Color, LATINe, Nations en disABILITY Alliance om diversiteit, gelijkheid en inclusie te bevorderen. Alle geïnteresseerde leden van de Velcro Companies gemeenschap zijn welkom in deze groepen om te praten over de percepties en realiteiten van onze cultuur in verband met de steun aan de gemeenschappen binnen en buiten Velcro Companies.

Velcro Companies Employee Resource Groups

Gelijke kansen op het werk

Velcro Companies streeft er als werkgever naar iedereen gelijke kansen op werk te geven, in een sfeer van wederzijds respect. Alle kandidaten krijgen gelijke kansen, ongeacht hun leeftijd, ras, huidskleur, religie, etnische afkomst, nationale afkomst, gender, identiteitsuitdrukking, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, medische toestand, handicap, militaire status of andere door de wet beschermde kenmerken.

Diversity, Equity & Inclusion

Ondersteuning van diversiteit

Internationale vrouwendag

Nationale Coming-Outdag

Pride-maand

Lees meer over ons