See content specific to your location.
Continue

Kennisgeving over persoonlijke informatie – Marketingdatabase

Deze Kennisgeving Persoonlijke Informatie – Marketingdatabase is bedoeld om u te informeren over het verzamelen en verwerken van bepaalde persoonlijke informatie of persoonlijke gegevens over u (“Persoonlijke Informatie“) door Velcro Europe S.A. en haar filialen (gezamenlijk “Velcro Companies” of “wij”).  Velcro Companies verzamelt zakelijke contact- en soortgelijke informatie met betrekking tot individuen wanneer zij werkzaam zijn in hun professionele of arbeidscapaciteit voor business-to-business verkoop-, marketing- en wervingsactiviteiten.

U kunt zich afmelden voor onze database door een e-mail te sturen naar privacy@velcro.com of door te klikken op de hyperlink ‘Afmelden’ in onze marketingmails. 

Verwerkte persoonlijke informatie

Wij kunnen één of alle van de volgende soorten Persoonlijke Informatie over u verzamelen en verwerken:

  • Naam
  • Titel
  • Telefoon
  • E-mail
  • Bedrijfsadres
  • Bedrijfsnaam

Verzamelen van persoonlijke informatie

Wij verzamelen persoonlijke informatie die aan Velcro Companies wordt verstrekt, bijvoorbeeld via het indienen van websiteformulieren en inschrijvingen of via uw persoonlijke contacten bij Velcro Companies, zoals accountmanagers of marketingpersoneel.  We kunnen tevens persoonlijke informatie van een derde ontvangen en verwerken, met inbegrip van sociale mediasites of anderszins in het publieke domein.  Wij kunnen ook persoonlijke informatie kopen van derden die zakelijke contactinformatie en soortgelijke informatie over personen verzamelen wanneer zij in hun beroep of dienstverband werkzaam zijn en deze informatie gebruiken om professionele profielen van personen op te stellen voor verkoop aan bedrijven.

Doeleinden van de verwerking

Wij verwerken deze informatie voor direct marketing, verkoop- en wervingsdoeleinden.

Wettelijke basis

Wij verwerken uw persoonlijke informatie alleen wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven of wanneer wij een legitiem belang hebben om persoonlijke informatie te verwerken voor direct marketing, verkoop en wervingsdoeleinden.  Ons legitiem belang omvat de uitvoering en efficiënte administratie van de relatie die wij hebben met u of uw werkgever of de partij met wie u een arbeidsovereenkomst heeft, die onze klant of prospect is, om ons te helpen onze producten en diensten te verkopen. In overige gevallen, kunnen we uw persoonlijke gegevens verwerken teneinde te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of de legitieme belangen van anderen. Wij kunnen ons in bepaalde situaties ook beroepen op andere rechtsgronden, onder meer voor de uitvoering van een overeenkomst met u, als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover van toepassing.

Categorieën van ontvangers

Deze Persoonlijke Informatie kan worden verstrekt aan bepaalde externe verkopers en leveranciers die ons helpen bij de verwerking van Persoonlijke Informatie, in het bijzonder marketing serviceproviders.  We kiezen betrouwbare verkopers en leveranciers om uw persoonlijke informatie te verwerken, en we vragen hen zich toe te wijden aan adequate beleidsregels en normen voor privacy en gegevensbeveiliging. Bij het kiezen van een verkoper of leverancier, moeten wij garanderen dat deze kan voldoen aan onze normen van de best praktijken uit de branche op het gebied van privacy- en gegevensbeveiligingsbeleid en -normen.

Bewaarperiode

Wij zullen uw Persoonlijke Informatie niet langer bewaren dan nodig is voor de hierboven gespecificeerde doeleinden. De criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen, zijn de duur van uw arbeidsduur bij onze klant of potentiële klant en de duur van de Velcro Companies wettelijke en contractuele verplichtingen en potentiële zakelijke relaties met onze klanten en potentiële klanten.  Persoonlijke informatie zal worden vernietigd, gewist, of pseudo/geanonimiseerd van of in onze systemen wanneer het niet langer nodig is.

Uw rechten

U hebt het recht ons te verzoeken (1) u toegang te verlenen tot uw Persoonlijke Informatie, (2) uw Persoonlijke Informatie te rectificeren of te corrigeren, (3) uw Persoonlijke Informatie te wissen, of (4) de verwerking van uw Persoonlijke Informatie te beperken, met inbegrip van het niet verstrekken ervan aan derden. U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in uw land. Als wij uw biometrische gegevens verwerken in verband met uw gebruik van onze producten of diensten, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. De voorgaande rechten kunnen onderworpen zijn aan bepaalde beperkingen krachtens de toepasselijke wetgeving.

Internationale overdrachten

Wij kunnen Persoonlijke Informatie internationaal overdragen. Wij zorgen ervoor dat overdrachten van Persoonlijke Informatie naar een derde land onderworpen zijn aan passende waarborgen, zoals de Britse of EU Standaard Contractuele Clausules, zoals van toepassing.

Privacybeleid

U kunt ons privacybeleid raadplegen op https://www.velcro.be/over-ons/privacybeleid/.

Wie zijn we

Bedrijfsnaam en adres: 

Velcro Europe S.A.

Ctra. Mataro a Granollers Km. 5, 8
08310 Argentona (Barcelona), Spanje

Tel: (+34) 93 758 32 98

Uitgiftedatum: 20 december 2022